Kachľové pece a sporáky

Uvažujete o tom, ako zabezpečiť počas chladných mesiacov  vo svojom dome príjemné prostredie, ktoré nielen vytvorí teplo, ale aj navodí útulnú atmosféru? Ak ste sa rozhodli pre kachľovú pec, rozhodli ste sa správne.

Kachľová pec je vykurovacie zariadenie, ktorej vonkajší plášť zvyčajne tvoria keramické kachlice, môže byť však kombinovaný  glazovanými kachlicami a omietnutou časťou, z ktorého sa teplo šíri od pece rovnomerne všetkými smermi a zohrieva najprv predmety a steny obydlia, od ktorých sa zohrieva vzduch miestnosti.

Naakumulovaná kachľová pec má schopnosť liečiť prechladnutie a nádchu sálaním tepelného žiarenia podobného slnečnému žiareniu, pomáha astmatikom a alergikom bezprašným ionizovaným a vlhkým vzduchom, uvoľňuje stres, vytvára duševnú pohodu a zmierňuje reumatické ťažkosti, lebo v miestnosti nevytvára tepelné zóny.

K stavbám kachľových pecí je nevyhnutné presne vypočítať podľa možnosti čo najväčší ťah vymurovaný šamotom, inak sa môže stať, že pec dobre neťahá.
Výpočet vykonáva kachliar na základe získaných informácií o vykurovanom priestore, izoláciách obvodového plášťa, dĺžke a priemere dymovodu, veľkosti pece a i.

Katalóg 2021