Skladovanie krbového dreva

Drevo pre Váš kozub je pred skladovaním potrebné naštiepať na menšie časti, čim dosiahnete jeho rýchlejšie schnutie.

Drevo skladujte na dobre vetranom a slnečnom mieste, ktoré je chránené pred dažďom. Pivnice sú z dôvodu slabej cirkulácie vzduchu pre čerstvé drevo nevhodné. Medzi jednotlivými vrstvami dreva by mal byť dostatočný priestor pre prúdenie vzduchu.

Drevo nikdy neprikrývame fóliou z umelej hmoty, pretože by bránila odparovaniu vlhkosti. Dva až tri dni pred použitím sa odporúča drevo premiestniť dovnútra a nechať ho ešte odležať.

 

krbové drevo, skladovanie krbového dreva, Remaart Modra, Kachľové pece, kachľové krby