Kachľové krby

Jedná sa o obstavbu vykurovacej vložky so zaskleným otvorom s priamym napojením do komína. Vložka je vyhotovená z oceľového plechu, alebo liatiny, ktorá je obmurovaná keramickými kachlicami do príslušného dizajnu.

Teplo z vykurovacej vložky prechádza cez keramické kachlice a v hornej časti nad vložkou (v sopúchu) vychádza cez vetracie kachlice, alebo mriežku do obytného priestoru. V niektorých prípadoch je možné urobiť teplovzdušné rozvody do iných miestností.

Na trhu je veľké množstvo vykurovacích vložiek od rôznych výrobcov a výber závisí na vkuse objednávateľa ako aj od konkrétnych možností objektu.

Ku každej stavbe pristupujeme individuálne.

 

Katalóg 2021